Warnke® Methode

Eerst een beetje achtergrond:

Leren:  Een kind dat leert stappen bvb is daar 100% mee bezig tot hij voldoende geoefend heeft en de controle van het evenwicht geautomatiseerd heeft. Geautomatiseerde processen verlopen onder ons bewustzijn. Daardoor kunnen we ons op andere taken toespitsen.

Waarnemen: Wij nemen fysische verschijnselen om ons heen waar door onze zintuigen. Elektromagnetische golven (licht) vallen door ons oog scherp op het netvlies. De staafjes en kegeltjes zetten dat om naar een zenuwprikkel, die op zijn beurt naar de hersenen gestuurd wordt. Daar bouwen wij een beeld.  Zo ook ontstaat het gehoor: drukveranderingen in een medium (bvb luchttrillingen) vallen op het trommelvlies, die ze doorgeeft aan het slakkenhuis. De trilharen nemen deze waar en vertalen ze naar een zenuwprikkel die naar de hersenen wordt gebracht. Daar ontstaat het gehoor.

Taal leren: Reeds heel vroeg in onze ontwikkeling vertrouwen we ons met het herkennen van tijd & frequentie van akoestische signalen; klanken; klankgroepen; woorden tot er uiteindelijk zin aan te geven wordt.

Warnke® Methode

Taalleerstoornissen (dyslexie):  Bij een groep kinderen is het automatiseren van de elementaire processen (herkennen van tijd en frequentie) geremd. Daaruit volgt dat ook alle volgende stappen moeizaam verlopen, er wordt gecompenseerd, maar een echte automatisatie komt er niet. Die kinderen blijven moeite hebben en lopen een achterstand op.

Meten: Klassiek gaan we na of deze kinderen wel goed horen: er wordt een audiogram opgesteld. Dat meet of ze in staat zijn verschillende frequenties en intensiteiten te kunnen waarnemen. Er wordt echter niet nagegaan hoe (snel) de waarneming wordt verwerkt (central brain processing).  De Warnke methode doet dit wel: een aaltal van de elementaire verwerkingen van geluid en lichtprikkels worden gemeten, alsook het samenwerken van de twee hemisferen. Kinderen met taalleerstoornissen scoren significatief slechter dan de referentie.

Oefenen: De meetbare low-level functies zijn ook te oefenen, zelfs tot een normalisatie te herleiden. Ook het samenwerken van beide hersenhemisferen kan men oefenen. Dat heeft zijn positieve weerslag op de hoger liggende functies die klassiek reeds extra worden geoefend bij die kinderen (logopedie).  De klassieke opvolging wordt er alleen efficiënter door.

Meer informatie per mail of op de site van MediTech