Vraag & antwoord

Vraag en antwoordt ivm de Warnke®Methode: een aantal vragen die bij individuele gesprekken aan bod kwamen worden hier gegroepeerd en beantwoord. laat het een begin van reflexie zijn, ik blijf ter beschikking om verdere vragen te beantwoorden.

 

Het ideale trainingsschema voor dyslexie pt?

Low-level : intensief 6-8 weken : 15-20min/dag, nadien onderhouds voor (lft-in-jaren) aantal maanden à rato van 15-20min/week
Lateraal: 15-20min/dag voor 12mdn

 

Waar low-level training haalbaar lijkt, is lateraal training mogelijks een moeilijkere haalbare kaart. Zijn ze los van elkaar effectief?

Low-level alleen is zeker nuttig en helpt. Het is echter efficiënter het te combineren met lateraal.  Zeker te overwegen om lateraal in te schakelen waar mogelijk zelfs enkel door professionelen (dus 1à2 maal per week). Het beste resultaat krijgt men door ook de lateraal training intensief te geven en dus met inschakelen van ouders.

 

Is het training effect aanhoudend in de loop der tijd nadat de training stopt?

Ja, nadat een kind de onderhoudstraining heeft doorlopen (low-level: lft-in-jaren aantal maanden; lateraal: 12 maanden) zijn de effecten permanent. Een breed netwerk van therapeuten met jarenlange ervaring geeft daar voldoende feedback voor.

 

Is de methode effectief voor dyscalculie?

Ja, de ervaring leert dat dyscalculie ptn grotendeels gelijk testen met de dyslexie ptn. Het lijkt dus eerder een ander symptoom voor een gelijkaardig onderliggende oorzaak in de Warnke methode.  Een aanpak met specifieke accenten kan goede oplossingen bieden voor die groep patiënten.

 

Is er een leeftijd/IQ grens voor de methode? Min/max?

Nauwelijks: de low-level testen en trainen (Brain-Boy) vraag een minimum aan cognitieve capaciteiten om meewerking te krijgen. Dit kan doorgaans vanaf 5 jaar. Lateraaltraining is (zonder voorafgaande testen) zelfs vroeger inzetbaar. Vanaf 2 jaar kan met die gebruiken met bvb meezing liedjes of voorlees sprookjes (louter passief dan). De ouds bekende trainee is een 100-jarige die haar beginnend gehoorverlies (cocktail effect) op niveau bracht om gehoorapparaat uit te stellen. De oudst bekende dyslexie pt is een 58 jarige NKO arts. Zelfs op gevorderde leeftijd blijken onze hersenen nog plastisch te zijn (dat geeft hoop zeg).

 

Is er ook onderzoek gedaan naar efficiëntie bij volwassenen?

Ja, er is een overheidsinitiatief in Duitsland waarbij de Warnke®Methode succesvol gebruikt werd om functionele analfabeten te scholen. poster en volledige tekst

 

Is er onderzoek gedaan met functionele hersenscans?

Ja, in het kader van die analfabeten training zijn fMRI scans voor en na vergeleken. Bij visueel aanbieden van woorden tonen de scans een vergrote hersenactiviteit na verloop van training op in de linker frontale hemisfeer en zelfs een activiteit in de occipitale cortex die niet meetbaar was voor de training. poster