Troeven 

 • Unieke kwantificatie van FMH door flow cytometrie
 • Volledige test, klaar voor gebruik
 • Eenvoudige en gemakkelijke procedure
 • FETALtrolTM beschikbaar als externe controle

Eigenschappen

 • Dubbele discriminatie tussen fœtale en maternele rode bloedcellen (RBC)
 • Detectielimiet van 0.014% fœtale RBC in materneel bloed
 • Gebaseerd op een gepatenteerde combinatie van antilichamen tegen foetaal hémoglobine en carbonic anhydrase
 • Resultaat in 90 minuten
 • Geregistreerd als Medisch Hulpmiddel voor In Vitro Diagnostiek (IVD/CE)

Gebruik

 • Bepaling van foeto maternele bloeding
 • Zwangerschap met vermoeden van Rhesus incompatibiliteit
 • Abdominaal trauma

Meer info