Troeven 

 • Visuele scheiding van maternele, maternele F en foetale RBC
 • Weggaten van WBC door PI
 • Eenvoudige en gemakkelijke procedure
 • FETALtrolTM beschikbaar als externe controle

Eigenschappen

 • Detectielimiet van 0.06% fœtale RBC in materneel bloed
 • Resultaat in 45 minuten (15 minuten hands on) met 2 centrifugestappen
 • De methode is efficienter dan de Kleihauer-Betke test, gevoeliger en specifieker
 • Geregistreerd als Medisch Hulpmiddel voor In Vitro Diagnostiek (IVD/CE)

Gebruik

 • Bepaling van foeto maternele bloeding
 • Zwangerschap met vermoeden van Rhesus incompatibiliteit
 • Abdominaal trauma

Meer info