Formol is het fixatief bij uitstek voor de meeste biopsies. Het is echter cancerogeen en alle contact met vloeistof of damp moet gemeden worden. BiopSafe biedt op eenvoudige manier de mogelijkheid om alle contact in niet correct geventileerde ruimtes te vermijden. De formol zit verscholen in het deksel en komt pas na het sluiten van het deksel vrij in een hermetisch afgesloten container door een druk op de knop. Hierdoor is de veiligheid van het medisch personeel en de patiënt gewaarborgd.

Meer info