Cleanius is een design award winnend product!

De comfortabele bedpan: voor de patiënten

 • Ergonomisch gevormd oppervlak
 • Warm contactoppervlak
 • Licht oplopende helling
 • Stabiel in matras gedrukt
 • Genitaliën zijn afgedekt, niet ‘naakt’ op bedpan, minder geurhinder
 • Unisex, geen extra fles meer nodig

De veilige bedpan: medische voordelen

 • Breed draagoppervlak: geen doorligwonden
 • Kleine opening: geen bevuiling van de billen en eventuele bijbesmetting

De ergonomische bedpan: voor de verpleger

 • Makkelijk aan te bieden en te verwijderen, drie mogelijkheden naar keuze
 • Positie makkelijk te corrigeren dank zij drie handvaten
 • Patiënt kleeft niet aan oppervlakte
 • Geen mogelijkheid om te spatten
 • Geen bevuilde bedden

De economische bedpan: voor de instelling

 • Geen bevuilde bedden
 • Geen bijbesmettingen
 • Patiënten tevredenheid

Reiniging:

   Clenius kan in de wasser-desinfector (KODRA).

Cleanius Eco is geschikt voor handwas. CareSet levert de propere oplossing voor die vervelende taak.

Meer info